Flegato staat voor flexibele verbondenheid.

Flegato is afgeleid van legato, een muziekterm die muzieknoten met elkaar verbind.

Wij zijn intermediair op het gebied van zorgverlening.

Voortdurend zoeken wij naar de beste verbinding tussen u en zorgaanbieders.

Ook voor advies op diverse terreinen staan wij voor u klaar.

Flegato richt zich op ouderen, volwassenen en de jeugd.